Axelsmärta

Som naprapat behandlar man smärta i axel som kan komma från många olika anledningar. Axeln är kroppens rörligaste led och består totalt av tre olika komponenter, överarmen(humerus), nyckelbenet(claviculat) och skulderbladet(scapula) också som fäster in mot bröstrygg. Det tillsammans med muskulatur som biladar rotator-cuffen(SITS musklaturen) som är supraspinatus, infraspinatus, teres minor och subscapularis gör att det finns mycket som kan ge smärta i området. 

Smärta i axel drabbar oftast de som utöver en sport som involverar mycket kast som handboll, baseboll och vollyboll.