Frozen-shoulder

Frozen-shoulder/adhesiv kapsulit är ett smärttillstånd i axeln som oftast drabbar personer över medelåldern och kan delas in i två kategorier.
Primär idiopatisk frozen-shoulder är associerat med sjukdom som ex. diabetes mellitus.
Sekundär är relaterat till axelskador och då varit stilla med axeln under en lång period.

Vad är det då som händer i axeln?
Det som har hänt är att ledkapseln blir stram och till en början är det stark smärta som sedan leder till ett minskat rörelseutslag i axeln.
Eftersom att rörelsen i axelleden blir mycket mindre så blir det lätt kompensation vid vissa rörelser som man vill göra i vardagen. Detta leder till spänningar i muskulaturen runt om axeln som i sin tur kommer smärta.

Beskrivs oftast i 3 steg:
Steg 1 – Smärta i vila/natten och viss inskränkt rörelseomfång.
Steg 2 – Smärta och stelhet(framförallt i utåtrotation).
Steg 3 – Stel men mindre smärta.

Behandling:
Det man vet idag om det här tillståndet är att det har ett naturförlopp på 1,5år sedan blir ledkapseln tillslut blir helt återställd.
Det som innefattas i behandlingen av detta tillstånd hos naprapat är att behandla omkringliggande strukturer som ger smärta samt att gå igenom rehabiliteringsprogram för att minska smärtan.

Boka tid Naprapat Göteborg