Diskbråck

Diskarna som finns mellan ryggens kotor har en stötdämpande funktion och att utgöra en bättre rörlighet i ryggraden. Diskbråck menas med att disken som ligger mellan ryggradens kotor har blivit skadad och vätskan som finns inuti läcker ut mot nerver och då kan kraftig utstrålning ske i benet. Man kan jämföra disken med ett däck och när diskbråcket framme så pyser luften ur däcket ut.

Vanligast att detta kommer i ländryggen men kan uppkomma i hela ryggen samt nacken.

Symptomen som oftast kommer vid detta är smärta i ryggen, kraftig utstrålning i ben eller arm, nattligasmärtor, domningar och stickningar. Orsaken till detta är inte helt klarlagt men uppkommer oftast i kombination med lyft och rotation men kan komma av andra anledningar.

Det är inte alla diskbråck som ger symptom eller smärta, för majoriteten känner inte av det.

Behandling:
Hos naprapat börjar det men undersökning för att se om det finns en stark nervpåverkan som då kan tyda på detta, om de testerna visar positivt och tillsammans med patientens berättelse gör att man då kan säga med största sannolikhet att det kan finnas en diskpåverkan.
Detta behandlas med att avslappning av muskulatur då med pressur och massage samt rehabiliteringsträning för att minska symptomen och underlätta för diskens läkning.

Om man har svårt att gå på toaletten eller har svårt att hålla sig samt med domningar mellan benen och insida lår ska första kontakt var akutmottagning för undersökning av annan sjukdom, efter det kan naprapat ta vid för vidare behandling samt rehabilitering.

Boka tid Naprapat Göteborg