Nacksmärta

Smärta i nacken blir allt vanligare i samhället och det finns många anledningar till att detta, om man har varit med om en krock eller någon annan form av yttrevåld, överanstägning av muskulaturen i området samt stress är några anledingar till att smärta i nacken kan uppstå.
Nacken består av sju kotor med diskar mellan dessa, anatomin i nacken är unik speciellt den övre delen då första kotan(atlas) saknar kotkropp. Nacken är den rörlkigaste delen av ryggen och även den som ger störst allmänpåverkan vid smärta i området, de första två kotorna är unika då den största delen av rotation tas ut mellan dess sedan sker det i kombinerade rörelser mellan kotorna.

Många sitter idag och arbetar på kontor och kan då få så kallad “kontorsnacke”, eftersom att jobba dag är på ca 8h vilket gör att hållnignen är såklart viktigt att tänka på men är det hela tjuven i dramat eller kan också vara så att anledning kan vara att man är i en statisk position under majoriteten av dagen. Det är klart att vi ska klara av att sitta och arbeta på det sättet men det är också viktgit att variera arbetsposition och ta pauser så gott det går för att ändra stimulin till kroppen.