Whiplash

Whiplash också kallad pisksnärtskada, smärta i nacken som kommer efter någon form av yttrevåld oftast trafikolyckor men kan också förkomma inom sport som ex. hockey vid tackling.

Symptomen som uppkommer vid detta är smärta i nacke, yrsel, ont i huvudet, tinnitus, smärta i armar, axlar och stickningar/pirrningar eller domningar i ansiktet och armar.

Detta graderas beroende på allvarligheten:
Grad 0 – inga besvär.
Grad I – Nackbesvär då stelhet och smärta/ömhet.
Grad II – Nackbesvär och kliniska fynd av skelett samt muskler.
Grad III – Nackbesvär och kliniska, neurologiska fynd, ömhet samt stelhet.
Grad IV – Nackbesvär med skelettskador som fraktur eller en subluxation.

Behandling av whiplash hos naprapat innefattar noggrann undersökning av nacken och tillhörande muskulatur. Beroende på vad som hittas i undersökningen samt om det finns någon dokumenterad skada, läggs en plan på hur behandlingen kommer att se ut. Behandlingen kommer att var fokus på rörligheten och smärtlindring. Det innefattar mjukdelsbehandling av muskulatur som kan vara orsaken till smärtan samt mobilisering av leder, behandling kommer även bestå av rörelser som kan göras hemma och rehabiliteringsprogram för att lätta på smärtan och stärka upp muskler i området.

Boka tid Naprapat Göteborg