Impingement

Jesper Åhlberg Thörn, Leg. Naprapat

19 December 2019

I det här inlägget kommer vi att gå igenom vad impingement är, hur det vanligtvis uppkommer, vem som det drabbas oftast samt tips om vad du kan göra om du har blivit drabbad av detta.

Vad är impingement?

Impingement kommer från engelskan och betyder inklämning, detta kan ske på ett flertal olika kroppsdelar men det vanligast området är utan tvekan axelleden som är kroppen rörligaste led.

Oftast smärta i vila och när patienten ska lyfta armen eller när patienten gör en inåtrotation i axelleden vilket skapar ett minskat utrymme på framsidan av axeln och då skapar en inklämning.

 

Vad är det som kläms in?

Det finns ett flertal olika strukturer som kan klämmas in i axelleden då det antingen kan vara senor(supraspinatus, infrspinatus, subscapularis eller biceps caput longum), slemsäck eller ledkapseln som då kan skapa en sekundär impingement. Det kan också vara så att patienten kan ha impingement liknande symptom som visar sig vara något annat t.ex. biceps tendinopati.                                        

Bild skapad i Human Anatomy Atlas

Vad smärtar?

Det vanligast området att få smärta i vid impingement är framsidan av axeln där muskelfästet av muskeln supraspinatus fäster in. Anledningen till att det är vanligast att den kläms in är för att den kommer från övre delen av skulderbladet och fäster sedan in på överarmens övre del. Muskeln kläms då in om patienten har en ökat framåt rotation av skuldra och axeln, då utrymmet mellan acromion(skulderbladets översta del) och överarmen, i det så kallade subacromiella rummet(under acromion) minskas och retar senan framförallt vid rörelser.

Vem drabbas vanligast av detta?

När det kommer till vilka som det oftast drabbas är det svårt att säga något specifikt för är det en av de vanligast axel diagnoserna, men det har blivit vanligare att personer i medelåldern och äldre drabbas av detta. Det är annars vanligt att de som utövar en idrott med armarna i axelhöjd eller över huvudet så som handboll och badminton drabbas eller de som har ett arbete som ställer högre krav på axeln så som hantverkare löper en ökad risk att någon gång drabbas av detta.

 

Är det en inflammation eller irritation?

Det kan vara en inflammation i slemsäcken eller i någon av rotator-cuffens muskler, då kan det vara aktuellt med antiinflammatorisk medicin men som klinker ser jag mest att det är en irritation av överbelastade muskler i området. Med hjälp av ”rätt” träning och behandling så brukar detta bli bra, för att då också kunna få det hållbart över en längre tid.

Bild av GMB monkey via Unsplash

Vilka muskler ingår i rotator-cuffen?

Rotator-cuffen är ett samlingsnamn för muskler som omsluter och stabiliserar axelleden. Musklerna som innefattas i detta är m.infraspinatus, m.supraspinatus, m.subscapularis och m.teres minor som går från skulderbladet och fäster in på överarmen, förutom att stabilisera axelleden så har samtliga muskler som funktion att rotera armen utåt och uppåt.

 

Vad kan du göra?

Vid smärta i axeln rekommenderar jag att först att få den undersökt för att då kunna lägga upp en behandlingsplan som är individanpassat efter dina behov samt för att kunna gå igenom vad du ska göra för att bli smärtfri.

 

Generella tips vad du kan göra:

  • Rörelser som inte provocerar din smärta
  • Försöka att göra olika rörlighets övningar som att stretcha bröstmuskeln
  • Träna ryggmuskulatur

 

Vad du inte bör göra:

  • Rörelser som du vet kommer provocera smärta du har, för att i början vill jag att du stimulerar området men det SKA vara smärtfritt.

Behandling av impingement

Behandlingen börjar med undersökning för att kunna vara så specifik som möjligt i vilken struktur det är som kläms in. Den manuella behandlingen består utav att normaliserar rörelsen i axeln och hitta ett smärtfritt område.

Detta görs med hjälp av justering av leder i axeln och skulderbladets led mot revbenen för att skapa en bättre och funktionell rörelse i axeln.

Anser att i allra högsta grad att men också ska se hur lederna i bröstrygg(mellan skulderbladen) och nacken rör sig då de påverkar hur rörelsen i axeln sedan kommer att vara.

Utöver justering av leder så är det viktigt att se över i muskulaturen i området med hjälp av muskelfunktionstester för att då se om det finns en obalans i muskulaturen samt om det finns en ökad spänning i vissa delar, det här ger en indikation på vad som behöver behandlas. De spänningarna som finns i muskulaturen behandlas med pressur och dry-needling för att få en ökad blodcirkulation och avslappning så att axeln ska kunna röra sig obehindrat.

 

Träning/rehabilitering

Som nämns tidigare av inlägget så anser jag att träning är bra men det skall göras på ”rätt” sätt då det helst inte ska smärta eller endast minimal smärta.

Viktigt är att hela tiden vara nog med att fokusera på vilka muskler som ska tränas och att då träna med rätt teknik samt att vara nog med rörlighet i bröstryggen för att då enklare få bra kontakt med skulderbladets muskulatur och framförallt den nedre delen av de musklerna.

 

Känner du dig träffad eller vet någon som skulle behöva hjälp med smärta i axlarna, tveka inte då utan hör av dig till mig.

 

Att vara smärtfri ska inte vara en lyxvara!

 

Från och med 1 mars är jag en del av Stjärnkliniken som öppnar i Axesshuset i Haga.

Bästa hälsningar,
Jesper Åhlberg Thörn
Leg. Naprapat
Tel. 070-5193610
Mail: jesper@stjarnkliniken.com